Nei til det nye lausarbeidarsamfunnet

Posted by lysbladet
Landsstyret i Fagforbundet er sterkt bekymra over utviklinga i viktige delar av arbeidslivet: Det har vorte meir arbeidslivskriminalitet, og styresmaktene manglar vilje og evne til å stoppe den. Sosial dumping har

Jussbuss krever en bedre rettshjelpsordning

Posted by lysbladet
Solbergregjeringens rettshjelpsutvalg presenterte torsdag 30.04 sin utredning. De foreslår at 25 prosent av befolkningen skal ha tilgang til støtte til rettshjelp. Jussbuss mener at over 50 prosent av befolkningen burde ha

Forskjellige lamper til bad

Posted by Redaktion
God baderomsbelysning gir en fin start på dagen De aller fleste begynner dagen sin på badet, og det er kanskje det aller viktigste rommet i boligen. Dessuten koster det mye å

Gi hjemmet de ekstra, små detaljene

Posted by Redaktion
Det er ingen steder man føler seg så komfortabel i som hjemme, og det er også derfor mange investerer så mye tid og penger. Gjør man hjemmet til et sted hvor