Solbergregjeringens rettshjelpsutvalg presenterte torsdag 30.04 sin utredning. De foreslår at 25 prosent av befolkningen skal ha tilgang til støtte til rettshjelp. Jussbuss mener at over 50 prosent av befolkningen burde ha rett til fri rettshjelp. På den måten sikrer man at det ikke er størrelsen på lommeboken som gjør at man får hevdet sin rett.

Rettshjelpsorganisasjonen Jussbuss krever at over halvparten av landets innbyggere får adgang til fri rettshjelp.

– Svært mange personer taper både saker og penger fordi de ikke har råd til advokat. Jussbuss krever derfor at Regjeringen gir halvparten av Norges befolkning fri rettshjelp, slik de hadde sist ordningen gjennomgikk en større revidering i 2003, sier Daglig leder Jonathan Leifsson de Lange

Det er første gang siden 2009 at regjeringen legger opp til endringer i rettshjelpsordningen. I dag er det kun 9 % av befolkningen som kvalifiserer til dette. Norge har blitt kritisert internasjonalt for en for svak rettshjelpsordning. Det nye forslaget i NOU 2020:5 tar sikte på at 25% av befolkningen vil være omfattet.

– Vi kan ikke ha en rettsstat hvor det er lommeboka som avgjør hvilke rettigheter folk har. Det bidrar til økte forskjeller. Utvalgets forslag bærer preg av å kun være et forsøk på å tette igjen hull i Norges internasjonale forpliktelser. Det er ikke tilstrekkelig. Når denne muligheten byr seg er det avgjørende at politikerne følger opp sine egne visjoner med reelle tiltak for å styrke folks rettigheter og rettssikkerhet.

Inntektsgrensa for å få fri rettshjelp i dag ligger på kr 246.000, og har stått på stedet hvil siden 2009. En ung ufør har i 2020 utbetalt minimum kr 290 587. Dette betyr at disse menneskene ikke kvalifiserer til fri rettshjelp etter dagens ordning.

– Det er helt avgjørende for folks rettssikkerhet at flere får muligheter for å få prøvd sakene sine. Dagens ordning bidrar til økte forskjeller, og for hvert år er det færre som får helt nødvendig rettshjelp. Regjeringen må nå prioritere vanlige folk, slik at det ikke lenger bare er eliten av samfunnet som kan ta saker for retten.