Når du skal bygge et nytt kjøkken fra bunn, eller om du skal renovere ditt eksisterende, er det mange forskjellige parameter du skal ta stilling til, en av disse er byggeprosessen i sin helhet og andre er hvilket design du skal velge, samt hvilke materialer du vil bruke. Skal du sette opp et nytt kjøkken i et rom det ikke har vært kjøkken tidligere, eller skal du nøyes med å skifte kjøkkeninnredningen i ditt eksisterende kjøkken. Det er mange aspekter som du blir nødt til å overveie i forbindelse med ditt nye kjøkken, og hos Aubo har de konsulenter med faglig viten og ekspertise, som står til rådighet for deg igjennom hele prosessen. Igjennom et tett samarbeide med Montér, vil Aubo også kunne stå for monteringen av ditt nye drømmekjøkken på en god og profesjonell måte.

Det å ta beslutningen om et nytt kjøkken til sin bolig er en stor avgjørelse, som kan være med til å heve verdien betraktelig på din bolig, sørg derfor for at tingene blir gjort ordentlig helt fra start, og at tingene blir gjort i riktig rekkefølge. Du skal også samtidig ta stilling til hvilke behov ditt nye kjøkken skal dekke. Er kjøkkenet et sted hvor hele familien samles, eller er det et område der du skal ha muligheten til å trekke deg tilbake, slik at du kan arbeide i fred og ro. Alle disse forskjellige aspekter er noe som skal overveies når man velger å bygge et nytt kjøkken. For eksempel vil en barnefamilie ha et annet behov for materialer og oppbevaring, enn hva en single person har bruk for. Noen vekter utseende og design høyt, mens for andre så er funksjonalitet og muligheter til oppbevaring det viktigste, husk å overvei de forskjellige muligheter innen du setter i gang med prosessen.

Lag et overblikk over byggeprosessen

Fase 1 er planleggingsfasen

I planleggingsfasen bestemmer du deg for hvordan du ønsker at ditt nye kjøkken skal se ut. Her kan det være en god idé å rådføre deg med en profesjonell for å velge materialer, design, samtidig som regler overholdes. Ofte kan det være en god idé å tenke over hva du savner i ditt eksisterende kjøkken. Det kan også her være en god idé å tegne en forsikring i forbindelse med byggeprosessen.

Fase 2 er byggefasen

Her starter den praktiske utførelsen av ditt nye kjøkken. Legg vekt på at alt blir gjort til sin tid og orden. Ofte er ofte en god idé å velge håndverkere som har erfaring med å bygge kjøkken og kan ta ansvar for hele prosessen. Ha en klar avtale med håndverkeren i forhold til tidsplanen og betaling, og betal kun for arbeide som allerede er utført, og kontrollert.  

Fase 3 er gjennomgangen

Når byggeprosessen er avsluttet, er det viktig at du har en gjennomgang av det utførte arbeid av en byggeteknisk person, samt håndverkeren som har utført jobben. Eventuelle feil og mangler skal oppdages så tidlig som mulig, slik at de blir utbedret innen det når å forringe kvaliteten av ditt kjøkken.